นำโม ไต๋ซื้อ ไต๋ปุยกิวโค่ว กิวหลั่ง
กวงไต๋ เล่งก้ำ กวงสี่ อิม ผู่สัก   (กราบ)

นำโม ไต๋ซื้อ ไต๋ปุยกิวโค่ว กิวหลั่ง
กวงไต๋ เล่งก้ำ กวงสี่ อิม ผู่สัก   (กราบ)

นำโม ไต๋ซื้อ ไต๋ปุยกิวโค่ว กิวหลั่ง
กวงไต๋ เล่งก้ำ กวงสี่ อิม ผู่สัก   (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว
กิวหลั่ง กวงสี่อินผู่สัก ทั่งจี้โต อมเกียล้อฮวดโต
เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงหล่อชิ้ง ตี่หล่อชิ้ง นั้งลี่หลั่ง
หลั่งลี่ชิง เจ็งเฉียก ใจเอียงหุ่วย อุ่ยติ๊ง
นำโม ม่อออ ปวดเยี่ย ปอ ล้อบิ๊ก

 

Comment

Comment:

Tweet

นับถือเสมือนแม่ของตนอีกเช่นกันbig smile big smile big smile

#16 By Sukanya (192.168.213.72, 110.77.138.38) on 2011-12-07 15:41

บทที่ 1
บรรเทาทุกข์ในแผ่นดินจงเหวียน
(จีน)
ต่อจากนี้จะกล่าวถึงทางสงบสุขและธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งมหหายานที่อาจประสบได้ด้วยตนเอง
ในวันหนึ่งได้มีภิกษุนามว่า ซาเหมินปาถอ เขาเป็นชาวตะวันตกที่นับถือพุทธศาสนา ถือศีลพระโพธิ์สัตว์แห่งมหายานอันเคร่งครัด ได้เดินทางมาทางตะวันออกเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะมานี้ยูไลพุทธได้ตรัสปรามไว้ว่า การเดินทางครั้งนี้จะป่วยการเปล่าๆๆ ทั้งขาไปขากลับ แต่ภิกษุซาเหมินปาถอยืนยันมั่นคง ในอันที่จะทำตามความปรารถนาของตน ดังนั้นยูไลพุทธจึงมอบหนังสือพระธรรมสูตรให้เผยแพร่ระหว่างทาง จึงนับว่าเป็นภารกิจอันหนักอึ้งเพิ่มขึ้นอีกในการเดินทาง ท่านเสียเวลาในการเดินทาง จึงนับว่าเป็นเวลาหลายวันจนถึงแผ่นดินจงเหวียน ท่องเที่ยวจารึกไปในที่ต่างๆ เพื่อเทศน์สอนมหาชนในเรื่องพระศาสดา แต่ที่เสียดายที่ภาษาของท่าน คนในแผ่นดินนี้ไม่มีใครฟังท่านรู้เรื่อง จึงไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไร คนจึงไม่สนใจฟัง

#15 By thankyou (119.31.126.68) on 2010-10-16 11:40

ดิฉั้นต้องกานบทเจี้ยพระ
จีนทีเขาทรงกันอะคัยมี

#14 By นา (118.174.97.183) on 2010-10-03 13:35

เมื่อ7ปีที่แล้วได้รู้จักว่าองค์พระยูไลคือใคร และได้สัมผัสได้นับถือ ตอนแรกก็นับถือเฉยๆค่ะ แต่พอได้สัมผัสและปฏิบัติตาม ทุกวันนี้นับถือและเลื่อมใสจริงๆ บางครั้งสิ่งที่เราปฏิบัติดูเหมือนทำได้ง่าย แต่กว่าจะชนะจิตใจตัวเองให้ปฏิบัติมันยากนะ แต่พอทำได้แล้ว จิตแจ่มใสมาก สุขภาพก็ดีขึ้นมาก ทุกวันนี้ปฏิบัติตัวถือศีลกินเจตลอดชีวิตแต่ยังอยู่บ้านนะค่ะ อยู่กับครอบครัวตามปกติ อยากให้บุญที่เราได้ปฏิบัติให้พ่อแม่และครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้วค่ะ ลูกสาวก็ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมขององค์พระยูไลเหมือนกันค่ะbig smile

#13 By ศิษย์องค์พระยูไล (124.121.2.79) on 2010-09-05 00:26

ผมนับถือท่านมาได้หลายปีแล้วนะ แต่ก็ท่องบทของท่านได้ด้วย ท่านเคยมาเข้าฝันผมด้วย

#12 By ตันติกร (182.93.143.101) on 2010-09-03 07:57

กู้ภัยครับนับถือตลอดเวลา

#11 By kamol (113.53.122.75) on 2010-08-24 11:16

ชีวิตคนคล้ายหนึ่งน้ำหนาว เมื่อกรรมสิ้นเวรหมดใจหลุดพ้น นัมเมียว โฮเร็งเงเคียว เป็นบทของพระโพธิสัตว์กวนอิม และของพระพุทธองค์ ด้วยเช่นกัน เพราะว่าท่านก็มีปณิธานที่จะเข้าสู่การเป็นพุทธะ อีกพระองค์ เพราะว่าท่านทรงห่วงใยเหล่าเวไนย์ ทั้งหลายที่ยังคงเวียนว่าย ในทะเลแห่งทุกข์อยู่ ท่านจะยังคอยช่วยเหล่าเวไนย์อยุ่มิเคยห่าง ขอให้เรามีจิต ถึงท่าน ถือศีลกิน เจ ทุกวันเกิดและวันพระตามแต่ เรา สะดวกเพียงเท่านี้ท่านก็จะค่อยปกป้องคุ้มครองตังเรา ไม่ใช่แต่เพียงพระโพธิสัตว้กวนอิมเท่านั้น ยังมีพระโพธิสัตว์หลายสิบพระองค์ที่ยังคงคอยคุ้มครองโลกมนุษย์ เช่น พระโพธิสัตว์มหาธรณีถี่ตี่ผ่อสัก เป็นพระโพธิสัตว์องค์แรกที่กำเนิดมาพร้อมโลกมนุษย์นี้ เราควรที่จะเคารพกราบไหว้ท่านเช่นกัน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้คนเราทุกคนหันหน้าเข้าหาศาสนาให้มาก ๆ ขอให้โชคดี
ชีวิตคน ดุจดังสายน้ำไหล ที่ไหลไป ไม่หวนกลับ
ต้าหมิง

#10 By ต้าหมิง (58.8.15.113) on 2010-07-07 14:01

ขอ อนุญาตครับ
ช่วยเปลี่ยนจาก พระแม่กวนอิม เป็น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(กวนอิม)แทนได้ไหมครับ
และ คุณ ทิพย์ครับ
โอม มา นี แปะ หมี่ โฮง เป็นภาษาออกเสียงครับ
โอม มณิ ปทเม โฮม ลิ้นของคนไทย น่าจะ ออกเสียงลักษณะนี้มากกว่าครับ
ช่วยกันครับ รักษาไม่ให้ผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปมากนักครับ

#9 By ตถตา (61.19.66.13) on 2010-01-29 08:16

โอม มา นี แปะ หมี่ โฮง

#8 By ทิพย์ (124.120.38.249) on 2010-01-23 01:17

โอม มา นี แปะ หมี่ โฮง

#7 By ทิพย์ (124.120.38.249) on 2010-01-23 01:12

"นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว"
เป็นพระสูตรขององค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่หรอคะ

#6 By ขวัญ (125.25.233.100) on 2009-12-08 00:30

รักอาเนี้ยอย่างเทิดทูนบูชาที่อาเนี้ยเป็นแบบอย่างในการนำเวไนยสัตว์สู่พุทธภูมิมรรคผลนิพพานคับopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile big smile big smile big smile

#5 By จ็อด (117.47.14.64) on 2009-09-29 21:16

wink wink wink wink

#4 By (125.24.166.6) on 2009-09-29 10:41

พระแม่กล่าวไว้ว่า พุทธ อยู่ที่ใจ
ไม่จำเป็นต้องมีรูปท่านหรือสวดคาถา
แค่จิตเรานึกบูชาท่าน ก็ถึงท่านแล้ว
จิตที่ไม่ยึดติดเท่านั้น จึงหลุดพ้น

ขอ อนุโมทนา บุญ ... กวงอิมป๋อห่อ

#3 By (58.9.120.212) on 2009-09-15 03:08

ผมบูชาท่านอยู่เสมอๆเลยครับ
นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นคาถาของท่าน เเละ กิวโค่วกิวหลั่ง ก็สวด เป็นประจำเลยครับ
บูชาท่านเพื่อชะล้างกรรมในอดีตชาติ - ปัจจุบันชาติได้นะครับ แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ หรือช่วงเวลาว่างๆจากงานก็ดีครับ ยิ่งคนที่กินเจ ถือศีลอย่างน้อย 2 ข้อ ก็เกิดอานิสงส์แล้วครับ . . . .

#2 By Marcus (114.128.45.141) on 2009-05-11 11:02

นับถืือมาตั้งแต่เด็ก เพราะ พ่อยกให้เป็นบุตรของท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลbig smile

#1 By I-BaRsBiEs on 2008-10-12 19:39