พระคาถามหากรุณาธรณีสูตร

(ภาษาสันสกฤต)


พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

บทสวดมนต์นี้ สวดท่องเป็นประจำ พ้นเคราะห์ พ้นภัย
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวไว้ว่า
"หากสรรพสัตว์ สวดพระคถานี้ ด้วยจิตตั้งมั่น แล้ว
ขอ พรในชาตินี้ หากไม่สมพร
เราจะไม่ขอบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
 

นโมรัตนตรายาย นโมอารยะ
อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ
มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ
โอม สะ วะ ละ วะ ติ ศุททะ นะตัสยะ
นมัสกฤตวานิมางอาระยะ
อวโลกิเตศะวะระ ลันตา

ภา นโมนิลากันถะ
ศรีมหาปะฎะศะมิ สระวาทวะ
ตะศุภัม อสิยูม สะรวะสัตตวะ
นโมปวสัตตวะ

นโมภะคะ มะภะเตตุ
ตัทยะถา โอมอวโลกา
โลกาเต กาละติ อีศีลี
มหาโพธิสัตตวะ สาโพ

สาโพ มะรามะรา
มะศิมะศิ ฤธะยุ
คุรุคุรุ ฆามัม
ธูรูธูรู ภาษียะติ
มหาภาษียะติ
ธาระธาระ ถิรินี

ศะวะรายะ ชะละชะละ
มามะภามะละ มุธิริ
เอหิ เอหิ ศินะศินะ
อาละลินภะละศรี ภาษาภาษิน

การะศะยะ หูลุหูลุมะระ
หุลุหุลุ ศรีสะระสะระ
สีรีสีรี สุรุสุรุ
พุทธายะพุทธายะ
โพธายะโพธายะ

ไมตรีเย นิละกันสะตะ
ตริสะระณะ ภะยะมะนะ สวาหา
สีตายะ สวาหา
มหาสีตายะ สวาหา

สีตายเย ศะวะรายะ สวาหา
นีลากันถิ สวาหา
มะละนะละ สวาหา
ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา

สะระวะ มหาอัสตายะ สวาหา
จักระอัสตายะ สวาหา
ปัทมะเกสายะ สวาหา
นีละกันเต ปันตะลายะ สวาหา

นีละกันเต
ปันตะลายะ สวาหา
โมโผลิศังกะรายะ สวาหา
นโมรัตนตรา ยายะ

นโมอารยะ อวโลกิเต สะวะรายะ สวาหา
โอมสิทธยันตุ มันตรา ปะทายะ สวาหา

 

ที่มา : คุณ malila จากหน้าเว็บ http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=3089

คาถามหากรุณาธรณีสูตร ทำนองทิเบต

เนื้อร้องบทสวด
ซึ่งแกะมาอาจไม่ตรงตามจริง
เน้นเสียงที่คาดว่าน่าจะใช่ลองร้องดูนะครับ
มีเสียงผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และร้องรวม
ซึ่งทั้งสามเวอร์ชั่นออกเสียงคล้าย ๆ กัน ทำให้แกะยากมากครับ

 

บทสวดแบบแกะคำอ่าน 


นำโมเซินย๊าช้าย้ายา นำโมอาริยะชานะ สักการะ
เปโรชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง
พุทธายะ นำโมสะระวะ กัตทะกาเธเป อะระหะเธเป สังยาสัง
พุทเธเป นำโมอริยะอวโลเก๋อเต โชวะรายะพุทธิสัตตอยะ
มหาสัตตอยา มหากาเล้อเนิ่นกายะ
กายะทา โอม เตอ เลอ เติน เล้อ เตอ เลอ เติ่น
ตูลู ตูลู อิติเวอิติชาเล ชาเล ชาเล ชาเล กุสสุเม
กุสสุมา วาเร เออเลอเมอเลอเชอติ โชรามา ปามาเยโช อา

 

บทสวดทิเบต (ตัด)


นโมรัตนตรายายะ นโมอาริยะชานะ สักการา เปโร
ชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง
พุทธายะ นโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง
พุทธเตเต นโมอะยะอวโลเกเต โชวะระยะพุทธิสัตวายะ มหา
สัตวายา มหาการุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี
ธุรู ธุรู อิติเวอิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม
กุสสุมา วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปามาเยโช อา

 

ท่านสามารถดาว์นโหลดเพลงได้จาก
http://buddha.goodweb.cn/music/musicdownload/11guanyin.mp3

Comment

Comment:

Tweet

#17 By (54.255.106.2|178.63.0.194, 54.255.106.2) on 2015-01-09 19:22

big smile very good

#16 By changnoi (61.90.125.229) on 2010-09-22 21:27

#15 By สาpวงวll;l''l (115.87.89.8) on 2010-08-06 18:05

ขออนุโมทนาในความพยายามของท่านเจ้าของเว็บด้วยนะครับ...สาธุ

#14 By พี่หนุ่ม (180.180.12.134) on 2010-03-11 22:22

ถ้าออกเสียงตามแบบธิเบต ถือว่าไม่เพี้ยนอะไรนะครับ
บางเสียงของสันสกฤต ลิ้นคนจีนออกเสียงไม่ได้ครับ
เช่น ตวา ก็ออกเป็น ตัว นิรวาณัม ก็ออกเป็น เนียวานัม
กศาโย ก็ออกเป็น เจียโย ฯลฯ

#13 By วัชรมันตรายะ (58.9.34.49) on 2009-10-17 14:58

ขอบคุณ คุรปักษาวายุ มากนะครับที่ช่วยแนะนำ
และผมได้เขียนคำบอกติดไว้แล้วว่า
เนื้อร้องบทสวด
ซึ่งแกะมาอาจไม่ตรงตามจริง
เน้นเสียงที่คาดว่าน่าจะใช่ลองร้องดูนะครับ
มีเสียงผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และร้องรวม
ซึ่งทั้งสามเวอร์ชั่นออกเสียงคล้าย ๆ กัน ทำให้แกะยากมากครับ

ส่วนใหญ่ผู้ที่สุดก็ไม่รู้ความหมาย นำใจสวดส่งถึงท่านด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากมีคำสวดที่ตรงอย่างถูกต้อง
ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำมาลงในคอมเม้นท์ได้นะครับ


big smile open-mounthed smile confused smile

#12 By http://www.mahathep.com on 2009-10-14 01:20

#11 By เก๋ (202.149.25.235) on 2009-06-23 00:33

#10 By (202.149.25.235) on 2009-06-18 02:32

คำสวดนี้ยังผิดอยู่ เพราะถ้าสวดตามนี้จะไม่ได้ความหมายที่แท้จริง ตอนนี้ผมกำลังตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตอยู่ ได้ความหมายเกือบหมดแล้ว

#9 By ปักษาวายุ (124.120.0.133) on 2009-04-27 17:51

#8 By (203.151.10.61) on 2009-04-23 14:58

ขอบคุณมาก ๆ ที่ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงดีใจมาก ๆ เรยค่ะ
หามานานแล้ว ดีใจทีหาเจอ
ขอบคุณที่มีคนดี ๆ แบบนี้ ขอให้พระโพธิสัตยคุ้มครองนะค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะ

#7 By ปรียาภรณ์ นพวัชร์ทนันท์ (58.9.21.21) on 2009-04-10 04:22

#6 By (114.128.32.4) on 2009-02-27 21:05

#5 By (114.128.32.4) on 2009-02-27 21:03


Hot! นับว่าเป็นบทสวดที่ สำคัญอีกบทหนึ่ง ในบรรดาพระสูตรต่าง ๆ เมื่อตั้งใจท่องบ่นมนตรานี้ พระโพธิสัตว์จะเสด็จเพื่อช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ในสิ่งที่สมควรเป็นไปได้

ผู้น้อยคิดว่าเช่นนั้น

ขอพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้โปรดเมตตา
รับผู้น้อยเป็นศิษย์ อบรมสั่งสอน ผู้น้อยด้วยใจเมตตา
ผู้น้อยเป็นคนเขลา ขอพระโพธิสัตว์ได้โปรด
ประทานความรู้ ความสามารถ ต่าง ๆ ให้ผู้น้อย
ประทานความรู้แจ้ง แทงตลอด สำหรับสิ่งต่าง ๆ
สาธุ อนุโมทนามิ

โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง

#4 By (125.24.42.110) on 2009-02-27 17:29

#3 By (114.128.93.214) on 2009-02-26 21:00

นมัสการเจ้าแม่ถึงพร้อมเจ้าแม่อีกหลายๆพระองค์?

#2 By ไป๋ (58.64.62.57) on 2008-08-21 02:56

Hot! นับว่าเป็นบทสวดที่ สำคัญอีกบทหนึ่ง ในบรรดาพระสูตรต่าง ๆ เมื่อตั้งใจท่องบ่นมนตรานี้ พระโพธิสัตว์จะเสด็จเพื่อช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ในสิ่งที่สมควรเป็นไปได้

ผู้น้อยคิดว่าเช่นนั้น

ขอพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้โปรดเมตตา
รับผู้น้อยเป็นศิษย์ อบรมสั่งสอน ผู้น้อยด้วยใจเมตตา
ผู้น้อยเป็นคนเขลา ขอพระโพธิสัตว์ได้โปรด
ประทานความรู้ ความสามารถ ต่าง ๆ ให้ผู้น้อย
ประทานความรู้แจ้ง แทงตลอด สำหรับสิ่งต่าง ๆ
สาธุ อนุโมทนามิ

โอม มา นี แปะ หมี่ ฮงbig smile

#1 By http://www.mahathep.com on 2008-06-26 05:44